News Item: SFANTUL GAVRIIL ATHONITUL-ODESSA
(Category: Technology)
Posted by MiroslavPetras
Sunday 24 July 2011 - 13:05:34

SFANTUL GAVRIIL ATHONITUL-ODESSA

Sfantulgavriil
Preacuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Gavriil Athonitul s-a născut pe 8 ianuarie 1849 în gubernia Kievului, într-o familie de oameni simpli, nu prea bogaţi. S-a născut în ziua de pomenire a Sf. Gheorghe Hozevitul, fiind astfel numit la botez cu numele de Gheorghe.
La vârsta de 12 ani copilul a rămas orfan. Încă din fragedă vârstă a arătat o dragoste deosebită faţă de Sf. Scriptură acumulând repede şi cu uşurinţă toate învăţăturile duhovniceşti care le afla din cărţi. Tânărul era înzestrat nu numai cu o minte lumintată, cu o memorie clară, ci şi cu dagostea de a face câ mai multe fapte bune.
Moastelesfantuluigavrii
În suflteul acestui copil minununat cu timpul a crescut odată cu vârsta şi dorinţa de a urma vieţii Cuvioşilor Părinţi, dorind să urmeze nevoinţele lor, căutând să se lepede de lume şi să-şi închine viaţa sa vieţii monahale.
În timp ce fusese bolnav de boală grea a făgăduit lui Dumnezeu că dacă se va vindeca va merge la Lavra Kievului pentru a se închina. Şi aşa s-a şi întâmplat, fapt pentru care a vizitat locurile sfinte de la Kiev, fiind uluit de vederea acelor chilii în care s-au nevoit sfinţii Lavrei despre care aflase din cărţi.


Când vine a doua oară la Kiev, tânărul îi roagă pe fraţii mănăstirii din Pustiul Sf. Teofan să-l primească ca ascultător în mănăstire, fiind acceptat şi rânduit să înveţe înţelepciunea vieţii monahiceşti de la smeritul şi înţeleptul stareţ Bonifatie.
În anul 1867 i s-a oferit şansa binecuvântată de a merge în Ţara Sfântă, de a vizita Ierusalimul. Primind binecuvântarea stareţului său, ascultătorul Gheorghe se îndreaptă spre Ierusalim, închinându-se aici la Sf. Mormânt şi altor Sfinţenii, după care, după un an de zile merge la muntele Athos.
Ajungând la muntele Athos fratele şi ascultătorul Gheorghe rămâne uluit de sfinţenia prezentă în „Grădina Maicii Domnului�. Văzându-i pe călugării care se nevoiau acolo, chipul lor sfânt, rugător şi smerit, cunoscând asprimea vieţii monahale de aici Gheorghe doreşte cu nerăbdare să rămână aici pentru toată viaţa. Şi, în cele din urmă este primit după mai multe încercări ca ascultător la schitul Sf. Ilie a cărui stareţ era părintele Paisie.În anul 1869 a fost tuns în monahism cu numele de Gavriil, în cinstea Sf. Arhanghel Gavriil. Înaintând duhovniceşte, din „treaptă în treaptă� spre desăvârşirea cea dumnezeiască, în anul 1874 el a fost hirotonit în treapta de ierodiacon, iar în anul 1876 — în treapta de ieromonah.
În primăvra anului 1876 părintele Gavriil a fost numit iconom al schitului, încredinţându-i-se ascultarea de a merge în fiecare an în Rusia în calitate de căpitan al corabiei care aparţinea schitului Sf. Prooroc Ilie. Corabia schitului era ca o mică mănăstire, având şi prevăzută şi o mică biserică şi toate cele trebuincioase pentru o viaţă monahicească.
Ani de-a rândul a făcut ascultare ca iconom al mănăstirii, mergând în Rusia pentru a aduce cele strict neceasare pentru această viaţă pământească, pentru întreţinerea schitului, iar în anul 1891 (după 15 ani) ieromonahul Gavriil a fost ridicat în treapta de arhimandrit de către patriarhul Constantinopolului de atunci, de Sanctitatea Sa Ioachim al III-lea.
A construit între anii 1894-1896 în Odessa o catedrală măreaţă în stil bizantin cu trei Sfinte Altare pentru pelerinii care se pregăteau aici să-şi continue pelerinajul său spre muntele Athos, construind în curte acestei catedrale şi un mic hotel pentru pelerini. În acelaşi timp sub conducerea sa a fost construit la schitul Sf. Proroc Ilie şi o clădire pentru monahii care trăiau aici.
În anul 1894 după o viaţă plină de osteneli şi nevoinţe duhovniceşti arhimandritul Gavriil îşi încredinţează sufletul său în mâna lui Dumnezeu, trecând la cele veşnice pe data de 19 octombrie, în Novonicolaevsk, pe unde trecea cu corabia în drum spre Schitul Sf. Prooroc Ilie de la Athos. Rămăşiţile sale trupeşti au fost aduse la Odessa în data de 2 noiembrie şi îngropate în grobniţa catedralei din Odessa construite de el.
Sfintele sale moaşte au fost descoperite cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Agafanghel, actualul Mitropolit al Odesei, pe data de 9 (22) iulie 1994 fiind aşezate în catedralala Sf. Prooroc Ilie, prin intermediul lor Dumnezeu săvârşind şi astăzi minuni, tămăduind bolnavi şi întărindu-i pe creştini în credinţă.
________________________________________


This news item is from PELERINAJE - DUHOVNICESTI
( http://pelerinaje-duhovnicesti.ro/news.php?extend.47 )